Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 166 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 166 из 294
uwAgA
-
Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
-
Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie
jest uszkodzony.
-
Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
-
Po zakończeniu prasowania ustaw regulator
pary w położeniu „0”, ustaw żelazko w pozycji
pionowej i wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego
z gniazdka w przypadku: czyszczenia urządzenia,
napełniania lub opróżniania zbiorniczka wody,
odstawienia żelazka nawet na krótką chwilę.
-
Zawsze korzystaj z żelazka na stabilnej, równej i
poziomej powierzchni.
-
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu,
krochmalu, środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
-
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
POLA eLeKTrOmAgNeTYczNe (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie
normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa
go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu,
co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.
Przed pierwszYm UżYciem
1
Usuń wszystkie nalepki, folię ochronną i
plastikowe elementy ze stopy żelazka.
2
Umyj i wysusz miarkę.
PolSkI
166
Образец
Мануал подходит для устройств