Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 167 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 167 из 294
PrzYgOTOwANie dO UżYciA
nApełNiANie zbiOrNiczKA NA wOdę.
ROdzAj UżYwANej wOdY
Zbiornik wody można napełnić wodą z kranu.
Wskazówka: Jeśli woda z kranu w Twojej okolicy jest
bardzo twarda, zaleca się wymieszanie jej w równych
proporcjach z wodą destylowaną lub stosowanie samej
wody destylowanej.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od
sieci elektrycznej.
2
Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak
pary).
3
Zdejmij nasadkę z otworu wlewowego wody.
4
Przechyl żelazko do tyłu i za pomocą miarki
napełnij zbiorniczek bieżącą wodą do
maksymalnego poziomu.
Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu,
krochmalu, środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
5
Załóż nasadkę na otwór wlewowy wody
(usłyszysz „kliknięcie”).
PolSkI
167
Образец
Мануал подходит для устройств