Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 171 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 171 из 294
PrAsOwANie pArOwe z dOdATKOwYm
sTrUmieNiem pArY
1
Aby uzyskać dodatkowy strumień pary podczas
prasowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk
silnego uderzenia pary.
PrAsOwANie z fUNKcją IONic DeepSTeAm
(TYLKO wYbrANe mOdeLe)
Funkcja Ionic DeepSteam stosowana podczas
prasowania sprawia, że wytwarzane cząsteczki
pary są jeszcze drobniejsze niż podczas zwykłego
prasowania parowego. Para o tak drobnych
cząsteczkach wnika głębiej, szczególnie w grube
tkaniny, co pozwala z łatwością rozprasować oporne
zagniecenia.
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
2
Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz
rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Ustawianie temperatury i pary”).
3
Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz
rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Ustawianie temperatury i pary”).
4
Naciśnij raz przycisk funkcji Ionic DeepSteam,
aby włączyć tę funkcję.
PolSkI
171
Образец
Мануал подходит для устройств