Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 172 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 172 из 294
,
Zaświeci się niebieski wskaźnik funkcji Ionic
DeepSteam i usłyszysz charakterystyczny szum.
,
Żelazko wytwarza parę jonową, która pomaga w
usunięciu nawet najbardziej oporne zagniecenia.
5
Naciśnij przycisk funkcji Ionic DeepSteam
ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
Uwaga: Funkcja Ionic DeepSteam daje efekt tylko
wtedy, gdy używana jest w połączeniu z ustawieniem
pary oraz ustawieniem temperatury pomiędzy
wartością
2
a „MAX”.
Uwaga: Nie należy korzystać z funkcji Ionic
DeepSteam podczas prasowania bez użycia pary
i/lub przy niskich ustawieniach temperatury. Niemniej
prasowanie przy niskich temperaturach bez pary
z włączoną funkcją pary jonowej nie spowoduje
uszkodzenia żelazka.
Uwaga:W zależności od temperatury prasowania
strumień pary funkcji Ionic DeepSteam może być
zróżnicowany.
FUNKcje
FUNKcjA sprYsKiwAczA
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji
spryskiwacza, która pozwala rozprasować oporne
zagniecenia.
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
PolSkI
172
Образец
Мануал подходит для устройств