Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 173 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 173 из 294
2
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie
wciśnij przycisk spryskiwacza.
FUNKcjA siLNegO UderzeNiA pArY
Silne uderzenie pary ze stopy żelazka ze specjalną
końcówką Steam Tip pomaga usunąć najbardziej
oporne zagniecenia. Zwiększa ono ilość pary
trafiającej do każdej części prasowanej tkaniny.
Funkcji silnego uderzenia pary można używać
wyłącznie przy ustawieniach temperatury od
3
do „MAX”.
1
Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia
pary.
PiONOwe, siLNe UderzeNie pArY
1
Funkcji silnego uderzenia pary można używać
również wtedy, gdy żelazko znajduje się w
pozycji pionowej.
Jest ona użyteczna w przypadku usuwania zagnieceń
na wiszących ubraniach, zasłonach itd.
Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.
BLOKAdA KApANiA
To żelazko wyposażone jest w funkcję blokady
kapania: żelazko automatycznie przestaje wytwarzać
parę, gdy temperatura jest zbyt niska, co zapobiega
kapaniu wody ze stopy. Włączenie blokady jest
sygnalizowane dźwiękiem.
PolSkI
173
Образец
Мануал подходит для устройств