Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 174 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 174 из 294
aUTOmATYczNe wYłączANie (TYLKO wYbrANe
mOdeLe)
Funkcja automatycznego wyłączania powoduje
automatyczne wyłączenie żelazka, gdy nie jest ono
używane przez dłuższy czas.
,
Czerwony wskaźnik automatycznego
wyłączania miga, wskazując, że żelazko zostało
automatycznie wyłączone.
Aby żelazko rozgrzało się ponownie:
1
Chwyć żelazko lub porusz nim delikatnie.
,
Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączenia
zgaśnie.
,
Jeśli temperatura stopy żelazka spadnie poniżej
ustawionej temperatury prasowania, wówczas
zapali się pomarańczowy wskaźnik temperatury.
2
Jeśli po poruszeniu żelazkiem zaświeci się
pomarańczowy wskaźnik temperatury, zaczekaj
aż zgaśnie i dopiero wtedy zacznij prasować.
Uwaga: Jeśli po poruszeniu żelazkiem pomarańczowy
wskaźnik temperatury nie zaświeci się, oznacza to, że
temperatura stopy żelazka jest odpowiednia i żelazko
jest gotowe do prasowania.
CzYszczeNie i KONserwAcjA
CzYszczeNie
1
Ustaw regulator pary w położeniu 0, wyjmij
wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż
żelazko ostygnie.
2
Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne
osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego)
środka czyszczącego niezawierającego środków
ściernych.
PolSkI
174
Образец
Мануал подходит для устройств