Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 175 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 175 из 294
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana,
żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych
metalowych przedmiotów. Do czyszczenia stopy
nie wolno używać druciaków, octu ani innych
środków chemicznych.
3
Przetrzyj górną część żelazka wilgotną szmatką.
4
Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżniaj
go po przepłukaniu.
POdwójNY AKTYwNY sYsTem ANTYwApieNNY
-
Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez
kamień otworów wylotu pary. Wkład jest ciągle
aktywny i nie trzeba go wymieniać.
-
Funkcja Calc-Clean usuwa cząsteczki kamienia
wapiennego z żelazka.
kOrzYsTANie z fUNKcji CALc-CLeAN
Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli
woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy
podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki
kamienia), z funkcji należy korzystać częściej.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od
sieci elektrycznej.
2
Ustaw regulator pary w położeniu „0”.
3
Napełnij zbiornik wody do wskaźnika poziomu
„MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych
środków do usuwania kamienia.
PolSkI
175
Образец
Мануал подходит для устройств