Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 176 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 176 из 294
4
Ustaw pokrętło regulatora temperatury w
położeniu „MAX”.
5
Włóż wtyczkę do uziemionego gniazdka
elektrycznego.
6
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
7
Trzymając żelazko nad zlewem, wciśnij i
przytrzymaj przycisk Calc-Clean, po czym
delikatnie potrząśnij żelazkiem.
,
Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się
para i gorąca woda. Wypłukane zostaną
zanieczyszczenia i płytki kamienia.
8
Po opróżnieniu zbiorniczka wody zwolnij
przycisk Calc-Clean.
9
Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku
nadal znajduje się dużo zanieczyszczeń.
PO czYszczeNiU przY UżYciU fUNKcji CALc-
CLeAN
1
Włóż wtyczkę urządzenia z powrotem do
gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż żelazko
rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.
2
Odłącz żelazko od zasilania, gdy osiągnie ono
ustawioną temperaturę prasowania.
3
Przeciągnij żelazko po kawałku niepotrzebnego
materiału, aby usunąć zacieki wodne, jakie
mogły powstać na stopie żelazka.
4
Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż
zupełnie ostygnie.
PolSkI
176
Образец
Мануал подходит для устройств