Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 177 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 177 из 294
PrzecHOwYwANie
1
Ustaw regulator pary w położeniu „0” i wyjmij
wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego.
2
Opróżnij zbiorniczek wody.
3
Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i
poczekaj, aż ostygnie.
4
Nawiń przewód sieciowy wokół uchwytu na
przewód i przymocuj przewód zaciskiem.
5
Przechowuj żelazko ustawione w pozycji
pionowej w suchym i bezpiecznym miejscu.
ŻArOOdpOrNA OsłONA zAbezpieczAjącA (TYLKO
wYbrANe mOdeLe)
Zaraz po prasowaniu możesz również postawić
żelazko na żaroodpornej osłonie zabezpieczającej.
Nie musisz czekać, aż ostygnie.
Nie używaj żaroodpornej osłony zabezpieczającej
do prasowania.
1
Nawiń przewód sieciowy wokół uchwytu na
przewód i przymocuj przewód zaciskiem.
2
Ustaw żelazko na żaroodpornej osłonie
zabezpieczającej.
1
2
PolSkI
177
Образец
Мануал подходит для устройств