Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 178 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 178 из 294
ocHrONA śrOdOwisKA
-
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska.
GwArANcjA i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.pHiLips.cOm
lub skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli
w danym kraju nie ma takiego Centrum, o pomoc
należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy
Philips.
ROzwiązYwANie prObLemów
Jeśli urządzenie nie działa lub działa wadliwie,
najpierw należy sprawdzić informacje podane
poniżej. Jeśli zaistniały problem nie został wymieniony,
urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W
takim przypadku zalecamy oddanie go do naprawy
do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Philips.
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko jest
podłączone do
sieci elektrycznej,
ale stopa jest
zimna.
Problem dotyczy
połączenia.
Sprawdź przewód sieciowy,
wtyczkę oraz gniazdko
elektryczne.
PolSkI
178
Образец
Мануал подходит для устройств