Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 179 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 179 из 294
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Pokrętło
regulatora
temperatury jest
ustawione w
pozycji „MIN”.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w żądanej
pozycji.
Żelazko w ogóle
nie wytwarza pary.
W zbiorniczku nie
ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiorniczek
wodą (patrz rozdział
„Przygotowanie do
użycia”, część „Napełnianie
zbiorniczka wody”).
Regulator pary
jest ustawiony w
położeniu „0”.
Ustaw regulator pary
na wartość od „1”
do „6” (patrz rozdział
„Zasady używania”, część
„Prasowanie parowe”).
Żelazko nie jest
wystarczająco
rozgrzane
i/lub została
uruchomiona
blokada kapania.
Ustaw temperaturę
prasowania odpowiednią
do prasowania parowego
(od
2
do „MAX”). Ustaw
żelazko w pozycji pionowej
i przed rozpoczęciem
prasowania odczekaj,
aż zgaśnie wskaźnik
temperatury.
Żelazko nie
wytwarza silnego
uderzenia pary.
Funkcja silnego
uderzenia pary
była używana zbyt
często w bardzo
krótkim czasie.
Kontynuuj prasowanie
żelazkiem trzymanym w
pozycji poziomej i odczekaj
chwilę, zanim ponownie
użyjesz funkcji silnego
uderzenia pary.
PolSkI
179
Образец
Мануал подходит для устройств