Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 180 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 180 из 294
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko nie jest
wystarczająco
ciepłe.
Ustaw temperaturę
prasowania, przy której
można używać funkcji
silnego uderzenia pary (od
3
do „MAX”). Ustaw
żelazko w pozycji pionowej
i przed skorzystaniem z
funkcji silnego uderzenia
pary odczekaj, aż zgaśnie
wskaźnik temperatury.
Podczas
prasowania na
tkaninę skapują
kropelki wody.
Otwór wlewowy
wody nie został
prawidłowo
zamknięty.
Dociśnij nasadkę, tak aby
usłyszeć charakterystyczne
„kliknięcie”.
Do zbiorniczka
została wlana
woda z dodatkiem
chemicznym.
Wypłucz zbiorniczek wody i
nie wlewaj do niego wody z
dodatkami chemicznymi.
Ustawiona
temperatura
jest zbyt niska
dla prasowania
parowego.
Ustaw temperaturę
2
lub
wyższą.
Funkcja silnego
uderzenia pary
była używana
przy ustawieniu
temperatury
mniejszym niż
3
.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury między
3
i
„MAX”.
PolSkI
180
Образец
Мануал подходит для устройств