Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 181 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 181 из 294
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Po ochłodzeniu lub
przechowywaniu ze
stopy żelazka kapie
woda.
Żelazko zostało
ustawione w
pozycji poziomej
z pozostawioną w
zbiorniczku wodą.
Opróżnij zbiorniczek wody.
Podczas
prasowania ze
stopy żelazka
wydostają się
zanieczyszczenia.
Twarda woda
powoduje
tworzenie się
osadów wewnątrz
stopy żelazka.
Skorzystaj z funkcji Calc-
Clean co najmniej raz
(patrz rozdział „Czyszczenie
i konserwacja”, część
„Korzystanie z funkcji Calc-
Clean”).
Czerwony wskaźnik
miga (tylko
wybrane modele).
Zadziałała funkcja
automatycznego
wyłączania (patrz
rozdział „Funkcje”,
część „Funkcja
automatycznego
wyłączania”).
Aby wyłączyć funkcję
automatycznego wyłączania,
lekko porusz żelazkiem.
Czerwony wskaźnik
automatycznego wyłączenia
przestanie migać.
Żelazko emituje
charakterystyczny
szum.
Funkcja Ionic
DeepSteam jest
włączona.
Jeśli żelazko emituje
charakterystyczny szum
podczas prasowania bez
pary, przestań naciskać
przycisk funkcji Ionic
DeepSteam. Funkcja Ionic
DeepSteam nie działa
podczas prasowania bez
pary.
PolSkI
181
Образец
Мануал подходит для устройств