Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 184 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 184 из 294
aVerTismeNT
-
Verificaţi pentru a vă asigura că priza are
clasificarea corectă (16 A, în funcţie de model)
înainte de a conecta aparatul.
-
Utilizaţi fierul de călcat numai dacă instalaţia
electrică a locuinţei dvs. este de 16 A. Nu este
permis să folosiţi acest fier dacă valoarea instalaţiei
electrice este sub 16 A
-
Verificaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa de
înregistrare corespunde tensiunii de alimentare
locale înainte de a conecta aparatul.
-
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul
electric sau aparatul prezintă deteriorări vizibile,
dacă aţi scăpat aparatul pe jos sau dacă acesta
prezintă scurgeri.
-
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de
Philips, de un centru de service autorizat de Philips
sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita
orice accident.
-
Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp
ce este conectat la priză.
-
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
-
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
cu aparatul.
-
Nu atingeţi cablul electric de talpa fierului când
aceasta este încinsă.
RoMână
184
Образец
Мануал подходит для устройств