Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 185 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 185 из 294
PrecAUţie
-
Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu
împământare.
-
Verificaţi cablul regulat, pentru a vă asigura că nu
este deteriorat.
-
Talpa fierului de călcat se încinge foarte tare şi
poate cauza arsuri la atingere.
-
După ce aţi terminat de călcat, atunci când curăţaţi
aparatul, în timp ce umpleţi sau goliţi rezervorul
de apă sau chiar când faceţi o scurtă pauză, setaţi
butonul pentru abur pe poziţia 0, puneţi fierul în
poziţie verticală şi scoateţi aparatul din priză.
-
Aşezaţi şi utilizaţi întotdeauna fierul de călcat pe o
suprafaţă orizontală, plată şi stabilă.
-
Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de
detartrare, aditivi de călcare sau alte substanţe
chimice în rezervorul de apă.
-
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
CÂmpUri eLecTrOmAgNeTice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele
referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă
este manevrat corespunzător şi în conformitate cu
instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur
conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
ÎNAiNTe de primA UTiLizAre
1
Îndepărtaţi orice autocolant, folie protectoare
sau plastic de pe talpă.
2
Clătiţi şi uscaţi paharul de umplere.
RoMână
185
Образец
Мануал подходит для устройств