Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 186 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 186 из 294
PregĂTireA peNTrU UTiLizAre
umpLereA rezerVOrULUi de ApĂ
tipUL de ApĂ recOmANdATĂ
Pentru umplerea rezervorului de apă, puteţi utiliza
apă obişnuită de la robinet.
Sugestie: Dacă apa de la robinet din zona dvs. este
foarte dură, vă recomandăm să o amestecaţi cu o
cantitate egală de apă distilată. Nu utilizaţi numai apă
distilată.
1
Asiguraţi-vă că aparatul nu este conectat la
priză.
2
Setaţi butonul pentru abur pe poziţia 0 ( = fără
abur).
3
Deschideţi capacul orificiului de umplere a
rezervorului.
4
Înclinaţi fierul de călcat spre spate şi utilizaţi
paharul pentru a umple rezervorul cu apă de la
robinet până la nivelul maxim.
Nu umpleţi rezervorul peste gradaţia MAX.
Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de
detartrare, aditivi de călcare sau alte substanţe
chimice în rezervorul de apă.
5
Închideţi capacul (clic).
RoMână
186
Образец
Мануал подходит для устройств