Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 188 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 188 из 294
Dacă nu cunoaşteţi tipul sau tipurile de material din
care este confecţionat articolul, încercaţi să călcaţi o
porţiune de material care nu se vede când purtaţi
sau utilizaţi articolul vestimentar respectiv, pentru a
determina temperatura corectă de călcare.
Ţesături sintetice, de mătase şi de lână: călcaţi
ţesătura pe dos pentru a nu lăsa pete strălucitoare.
Pentru a nu produce pete, evitaţi folosirea funcţiei de
pulverizare.
Începeţi să călcaţi materialele care necesită
temperatura cea mai coborâtă, cum sunt cele din
fibre sintetice.
4
Setaţi reglajul corespunzător pentru abur
(consultaţi tabelul de mai sus ‘Setări pentru
temperatură şi abur’).
Notă: Aveţi grijă ca acesta să se potrivească cu
temperatura de călcare setată.
5
Introduceţi ştecherul în priza de perete cu
împământare.
,
Se va aprinde ledul pentru temperatură
portocaliu.
6
După ce indicatorul de temperatură portocaliu
se stinge, aşteptaţi puţin înainte de a începe să
călcaţi.
,
Indicatorul portocaliu pentru temperatură se
aprinde periodic în timpul călcatului.
uTiLizAreA ApArATULUi
Notă: Din fierul de călcat poate ieşi fum când este
folosit pentru prima dată. Acest lucru încetează după
puţin timp.
RoMână
188
Образец
Мануал подходит для устройств