Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 190 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 190 из 294
CĂLcAreA cU fUNcţiA IONic DeepSTeAm (dOAr
ANUmiTe mOdeLe)
Când utilizaţi funcţia Ionic DeepSteam în timpul
călcării cu abur, aburul produs este mai fin decât
în timpul unei călcări cu abur normale. Aburul fin
penetrează mai adânc ţesătura. Acest lucru vă
ajută să îndepărtaţi mai uşor cutele persistente.
1
Asiguraţi-vă că este apă în rezervor.
2
Selectaţi temperatura de călcare necesară
(consultaţi capitolul ‘Pregătirea pentru
utilizare’, secţiunea ‘Selectarea setărilor pentru
temperatură pentru abur’).
3
Setaţi reglajul corespunzător pentru abur
(consultaţi capitolul ‘Pregătirea pentru
utilizare’, secţiunea ‘Selectarea setărilor pentru
temperatură pentru abur’).
4
Apăsaţi o dată butonul Ionic DeepSteam
pentru a activa funcţia Ionic DeepSteam.
,
Ledul albastru pentru funcţia Ionic DeepSteam
se aprinde şi veţi auzi un bâzâit.
,
Fierul de călcat produce acum abur de tip Ionic
DeepSteam pentru a vă ajuta să îndepărtaţi chiar
şi cele mai încăpăţânate cute.
5
Apăsaţi din nou butonul Ionic DeepSteam
pentru a dezactiva funcţia Ionic DeepSteam.
Notă: Funcţia Ionic DeepSteam este activă numai când
este utilizată împreună cu o setare pentru abur şi o
setare pentru temperatură cuprinsă între
2
şi MAX.
RoMână
190
Образец
Мануал подходит для устройств