Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 192 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 192 из 294
Nu direcţionaţi niciodată aburul înspre oameni.
aNTi-picUrAre
Acest fier de călcat este dotat cu o funcţie
anti-picurare: fierul de călcat opreşte automat
producerea aburului la temperaturi scăzute, pentru
a preveni scurgerea apei prin talpă. Când se întâmplă
acest lucru, veţi auzi un semnal sonor.
FUNcţie de Oprire AUTOmATĂ (dOAr ANUmiTe
mOdeLe)
Funcţia de oprire automată opreşte automat fierul
dacă acesta nu a fost mişcat o anumită perioadă de
timp.
,
Ledul roşu pentru oprire automată clipeşte
pentru a indica faptul că fierul de călcat a fost
oprit de funcţia de oprire automată.
Pentru a permite încălzirea fierului din nou:
1
Ridicaţi sau deplasaţi uşor fierul.
,
Ledul AUTO/OFF roşu se stinge.
,
Dacă temperatura tălpii scade sub temperatura
setată pentru călcare, ledul portocaliu pentru
temperatură se aprinde.
2
Dacă ledul de temperatură portocaliu se
aprinde după ce deplasaţi fierul, aşteptaţi ca
acesta să se stingă înainte de a începe să călcaţi.
Notă: Dacă ledul de temperatură portocaliu nu se
aprinde după ce mişcaţi fierul, talpa încă mai are
temperatura corespunzătoare, iar fierul este pregătit
pentru utilizare.
RoMână
192
Образец
Мануал подходит для устройств