Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 193 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 193 из 294
CUrĂţAre şi îNTreţiNere
CUrĂţAreA
1
Setaţi butonul de reglare a aburului în poziţia
0, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi fierul de
călcat să se răcească.
2
Ştergeţi impurităţile şi alte depuneri de pe talpă
cu o cârpă umedă şi cu un detergent (lichid)
non-abraziv.
Pentru a menţine talpa netedă, evitaţi contactul
brutal cu obiecte metalice. Nu utilizaţi niciodată
burete de sârmă, oţet sau alte substanţe chimice
pentru a curăţa talpa.
3
Curăţaţi partea superioară a aparatului cu o
cârpă umedă.
4
Clătiţi regulat rezervorul cu apă. Goliţi
rezervorul de apă după clătire.
SisTem ANTicALcAr dUbLU AcTiV
-
Tableta anticalcar previne înfundarea orificiilor
cu depuneri de calcar. Această tabletă acţionează
permanent şi nu trebuie înlocuită.
-
Funcţia de detartrare îndepărtează particulele de
calcar din fierul de călcat.
uTiLizAreA fUNcţiei de deTArTrAre
Folosiţi funcţia de detartrare o dată la două
săptămâni. Dacă apa din zona dvs. este foarte
dură (caz în care ies mici particule de calcar prin
talpa fierului în timpul călcatului), folosiţi funcţia de
detartrare mai des.
1
Asiguraţi-vă că aparatul nu este conectat la
priză.
RoMână
193
Образец
Мануал подходит для устройств