Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 194 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 194 из 294
2
Setaţi comutatorul pentru abur pe poziţia 0.
3
Umpleţi rezervorul până la nivelul maxim.
Nu adăugaţi oţet sau alte produse de îndepărtare a
calcarului în rezervorul de apă.
4
Poziţionaţi termostatul pe poziţia MAX.
5
Introduceţi ştecherul într-o priză cu
împământare.
6
Scoateţi ştecherul din priză când ledul de
temperatură se stinge.
7
Ţineţi fierul deasupra chiuvetei, ţineţi apăsat
butonul de detartrare şi scuturaţi uşor fierul.
,
Aburul şi apa fiartă ies din talpa aparatului.
Impurităţile (dacă există) vor fi eliminate.
8
Eliberaţi butonul de detartrare după ce s-a
scurs toată apa din rezervor.
9
Repetaţi procedura de detartrare dacă mai
sunt multe impurităţi în aparatul de călcat.
DUpĂ prOcedUrA de deTArTrAre
1
Conectaţi din nou fierul de călcat la priză şi
lăsaţi-l să se încălzească pentru a se usca talpa.
2
Deconectaţi fierul de călcat când acesta ajunge
la temperatura setată pentru călcare.
3
Mişcaţi uşor fierul încins peste o bucată de
material uzat pentru a îndepărta petele de apă
formate pe talpă.
4
Lăsaţi fierul de călcat să se răcească înainte de
a-l depozita.
RoMână
194
Образец
Мануал подходит для устройств