Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 196 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 196 из 294
PrOTecţiA mediULUi
-
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer
la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l la
un punct de colectare autorizat pentru reciclare.
În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului
înconjurător.
GArANţie şi serVice
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi
probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa
www.pHiLips.cOm
sau contactaţi centrul Philips de
asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul
de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara
dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă la
furnizorul dvs. Philips local.
DepANAre
Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător,
verificaţi lista de mai jos. Dacă problema nu este
menţionată în listă, aparatul este probabil defect. În
acest caz, vă sugerăm să apelaţi la dealer sau la un
centru de service autorizat de Philips.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Fierul este
conectat la
priză, dar
talpa este
rece.
Există o problemă
de conectare.
Verificaţi cablul electric, ştecherul
şi priza de perete.
Selectorul de
temperatură este
setat la poziţia MIN.
Reglaţi termostatul pe poziţia
corectă.
RoMână
196
Образец
Мануал подходит для устройств