Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 197 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 197 из 294
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul
nu produce
abur.
Nu este suficientă
apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă (a
se vedea secţiunea ‘Pregătirea
pentru utilizare’, secţiunea
‘Umplerea rezervorului de apă’).
Butonul pentru abur
este setat pe poziţia
0.
Setaţi butonul pentru abur pe
o poziţie între 1 şi 6 (consultaţi
capitolul ‘Utilizarea aparatului’,
secţiunea ‘Călcarea cu abur’).
Fierul nu este
suficient de încins
şi/sau funcţia anti-
picurare a fost
activată.
Reglaţi termostatul la o
temperatură corespunzătoare
călcatului cu abur (de la
2
până
la MAX). Puneţi fierul vertical şi
aşteptaţi până ce ledul pentru
temperatură se stinge, înainte de
a începe călcarea.
Fierul de
călcat nu
produce jet
de abur.
aţi folosit prea des
funcţia pentru jet de
abur într-un interval
de timp foarte scurt.
Continuaţi călcarea în poziţie
orizontală şi aşteptaţi puţin
înainte de a folosi din nou funcţia
jet de abur.
Fierul de călcat nu
este suficient de
încins.
Setaţi temperatura de călcare la
care poate fi utilizată funcţia de
jet de abur (de la
3
la MAX).
Puneţi fierul în poziţie verticală
şi nu folosiţi funcţia pentru jet de
abur înainte ca indicatorul pentru
temperatură să se stingă.
Picură apă
pe material
în timpul
călcării.
Nu aţi închis bine
capacul orificiului de
umplere.
Apăsaţi capacul până când auziţi
un clic.
RoMână
197
Образец
Мануал подходит для устройств