Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 198 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 198 из 294
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aţi pus un aditiv în
rezervorul de apă.
Clătiţi rezervorul de apă şi nu
introduceţi aditivi.
Temperatura setată
este prea scăzută
pentru călcarea cu
abur.
Setaţi o temperatură de
2
sau
mai mare.
Aţi folosit funcţia
pentru jet de abur
la o setare mai mică
decât
3
.
Setaţi selectorul de temperatură
la o poziţie între
3
şi MAX.
Apa
continuă să
picure din
talpă şi după
răcirea sau
depozitarea
fierului.
Aţi pus fierul de
călcat în poziţie
orizontală când mai
era apă în rezervor.
Goliţi rezervorul de apă.
În timpul
călcării, din
talpă ies
bucăţi de
calcar şi
impurităţii.
Apa dură formează
depuneri de calcar în
interiorul tălpii.
Folosiţi funcţia de detartrare de
câteva ori (consultaţi capitolul
‘Curăţarea şi întreţinerea’,
secţiunea ‘Utilizarea funcţiei de
detartrare’).
Ledul roşu
clipeşte
(doar
anumite
modele).
Funcţia de oprire
automată a oprit
fierul de călcat
(consultaţi capitolul
‘Caracteristici’,
secţiunea ‘Funcţia de
oprire automată’).
Mişcaţi uşor aparatul pentru
a dezactiva oprirea automată.
Ledul roşu pentru oprire
automată se stinge.
RoMână
198
Образец
Мануал подходит для устройств