Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 220 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 220 из 294
ÚVOd
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi
zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť
všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti
Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.
philips.com/welcome.
opis zAriAdeNiA (obr. 1)
a
Kropiaca dýza
B
Kryt otvoru na plnenie
C
Tlačidlo kropenia
D
Ovládanie naparovania
E
Tlačidlo impulzu pary
F
Tlačidlo funkcie ionizovanej pary DeepSteam
(len modely GC4880, GC4875, GC4870)
G
Kontrolné svetlo funkcie ionizovanej pary
DeepSteam (len modely GC4880, GC4875,
GC4870)
h
Otočný regulátor teploty
I
Žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty
(všetky modely)/červené kontrolné svetlo
automatického vypnutia (len modely GC4880,
GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Sieťový kábel
k
Štítok s označením modelu
l
Žehliaca plocha
M
Tlačidlo funkcie Calc-Clean na odstraňovanie
vodného kameňa
Nie je zobrazené: Ochranný teplovzdorný kryt (len
model GC4880)
Nie je zobrazené: Nádobka na plnenie
SlovEnSky
220
Образец
Мануал подходит для устройств