Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 223 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 223 из 294
Pred prVým pOUžiTím
1
Zo žehliacej plochy odstráňte všetky nálepky a
ochrannú fóliu alebo plast.
2
Vypláchnite a nechajte vysušiť nádobku na
plnenie zásobníka na vodu.
PríprAVA NA pOUžiTie
PLNeNie zásObNíKA NA VOdU
DrUH VOdY, KTOrý TrebA pOUžíVAť
Na plnenie zásobníka na vodu môžete používať
bežnú vodu z vodovodu.
Tip Ak je voda z vodovodu vo vašej domácnosti veľmi
tvrdá, odporúčame Vám zmiešať ju s rovnakým
množstvom destilovanej vody. Nepoužívajte len čistú
destilovanú vodu.
1
Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
2
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (=
bez pary).
3
Otvorte veko plniaceho otvoru.
4
Žehličku nakloňte dozadu a použite nádobku
na plnenie zásobníka na vodu, aby ste ho
naplnili po značku maximálnej hladiny.
Zásobník vody naplňte najviac po úroveň MAX.
Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum,
ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného
kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani
žiadne iné chemikálie.
5
Zatvorte veko plniaceho otvoru („kliknutie“).
SlovEnSky
223
Образец
Мануал подходит для устройств