Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 225 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 225 из 294
3
Otočením regulátora do príslušnej polohy
nastavte požadovanú teplotu pri žehlení
(pozrite si vyššie uvedenú tabuľku „Nastavenia
teploty a naparovania“).
Skontrolujte typ tkaniny uvedený na štítku odevu.
Ak neviete, z akého materiálu alebo materiálov je
výrobok zhotovený, správnu teplotu žehlenia určíte
tak, že ožehlíte niektorú časť výrobku, ktorú pri
nosení alebo používaní nebude vidieť.
Hodváb, vlnené a syntetické materiály: žehlite
vnútornú stranu, aby na oblečení nevznikli lesklé pásy.
Aby nevznikali škvrny, nepoužívajte funkciu kropenia.
Najskôr žehlite výrobky, ktorých žehlenie vyžaduje
najnižšiu teplotu, napr. výrobky zo syntetických
vlákien.
4
Zvoľte správne nastavenie naparovania (pozrite
si vyššie uvedenú tabuľku „Nastavenia teploty a
naparovania“).
Poznámka: Skontrolujte, či je Vami zvolené nastavenie
naparovania vhodné pre nastavenú teplotu žehlenia.
5
Zariadenie pripojte do siete.
,
Rozsvieti sa žlté kontrolné svetlo nastavenia
teploty.
6
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty
jantárovej farby, chvíľu počkajte a potom
začnite so žehlením.
,
Kontrolné svetlo nastavenia teploty sa počas
žehlenia občas rozsvieti.
SlovEnSky
225
Образец
Мануал подходит для устройств