Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 226 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 226 из 294
POUžiTie zAriAdeNiA
Poznámka: Pri prvom použití žehličky sa môže objaviť
aj trochu dymu. Dym sa však čoskoro stratí.
ŽeHLeNie bez NApArOVANiA
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (=
bez pary).
2
Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite
si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber
nastavenia teploty a naparovania“).
ŽeHLeNie s NApArOVANím
1
Uistite sa, že v zásobníku je voda.
2
Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite
si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber
nastavenia teploty a naparovania“).
3
Zvoľte vhodné nastavenie naparovania (pozrite
si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber
nastavenia teploty a naparovania“).
Poznámka: Žehlička začne vytvárať paru hneď po
dosiahnutí nastavenej teploty.
SlovEnSky
226
Образец
Мануал подходит для устройств