Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 228 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 228 из 294
,
Rozsvieti sa modré kontrolné svetlo funkcie
dávkovania ionizovanej pary DeepSteam a
budete počuť bzučanie.
,
Žehlička vytvára ionizovanú paru, ktorá vám
pomôže odstrániť aj tie najnepoddajnejšie
záhyby.
5
Ďalším stlačením tlačidla funkcie ionizovanej
pary DeepSteam túto funkciu vypnete.
Poznámka: Funkcia ionizovanej pary DeepSteam
je účinná len vtedy, keď ju používate v kombinácii s
nastavením naparovania a teploty v rozmedzí
2
MAX.
Poznámka: Funkciu ionizovanej pary DeepSteam
nepoužívajte, ak žehlíte bez naparovania a/alebo pri
nízkych nastaveniach teploty. Ale žehlenie pri nízkych
nastaveniach teploty bez naparovania v kombinácii s
funkciou ionizovanej pary DeepSteam žehličku nijako
nepoškodí.
Poznámka:Výstupný objem ionizovanej pary funkcie
DeepSteam sa môže z času na čas meniť v závislosti
od teploty pri žehlení.
vLAsTNOsTi
FUNKciA KrOpeNiA
Funkciu kropenia môžete použiť pri akejkoľvek
teplote, aby ste zvlhčili výrobok, ktorý idete žehliť.
Toto Vám pomôže odstrániť nepoddajné záhyby.
1
Uistite sa, že v zásobníku je voda.
SlovEnSky
228
Образец
Мануал подходит для устройств