Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 229 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 229 из 294
2
Opakovane stlačte tlačidlo kropenia, aby ste
navlhčili žehlenú látku.
FUNKciA prídAVNéHO prúdU pArY
Prídavný prúd pary zo žehliacej plochy so
špeciálnou naparovacou špičkou pomáha odstrániť
najnepoddajnejšie záhyby. Prídavný prúd zlepšuje
distribúciu pary do jednotlivých častí žehleného
oblečenia.
Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť len
pri nastaveniach teploty
3
až MAX.
1
Stlačte a uvoľnite tlačidlo prídavného prúdu
pary.
FUNKciA VerTiKáLNeHO prídAVNéHO prúdU pArY
1
Funkciu prídavného prúdu pary môžete tiež
použiť, keď držíte žehličku vo vertikálnej
polohe.
Používa sa na vyžehlenie visiaceho oblečenia, záclon
a pod.
Prúd pary nesmiete nikdy nasmerovať na ľudí.
FUNKciA zAsTAVeNiA OdKVApKáVANiA Drip STOp
Žehlička je vybavená funkciou Drip Stop, ktorá bráni
odkvapkávaniu vody: ak je teplota príliš nízka na
úplné odparenie vody, žehlička automaticky zablokuje
naparovanie, aby cez otvory v žehliacej ploche
neunikali kvapky vody. Vtedy budete počuť typický
zvuk.
SlovEnSky
229
Образец
Мануал подходит для устройств