Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 294
23
ВЪведеНИе
Поздравления за вашата покупка и добре дошли
във Philips! За да се възползвате изцяло от
предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте
продукта си на адрес www.philips.com/welcome.
Общо опИСАНИе (фИГ. 1)
a
Дюза за пръскане
B
Капачка на отвора за пълнене
C
Бутон за пръскане
D
Регулиране на парата
E
Бутон за допълнителна пара
F
Бутон за йонизирана пара (само за GC4880,
GC4875, GC4870)
G
Светлинен индикатор за йонизирана пара
(само за GC4880, GC4875, GC4870)
h
Температурен регулатор
I
Кехлибарен индикатор за температура
(всички модели)/червен индикатор за
автоматично изключване (само за GC4880,
GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Захранващ кабел
k
Табелка с данни
l
Гладеща повърхност
M
Бутон Calc-Clean за почистване на накип
Не е показан: Термоустойчив предпазен капак
(само за GC4880)
Не е показано: чашка за пълнене
ВАжНо
Преди да използвате уредите, прочетете
внимателно това ръководство за експлоатация и
го запазете за справка в бъдеще.
Български
Образец
Мануал подходит для устройств