Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 230 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 230 из 294
FUNKciA AUTOmATicKéHO VYpNUTiA (LeN UrčiTé
mOdeLY)
Ak ste žehličkou určitý čas nepohli, funkcia
automatického vypnutia ju automaticky vypne.
,
Blikajúce červené svetlo automatického
vypnutia signalizuje, že žehličku vypla funkcia
automatického vypnutia.
Aby sa žehlička opäť zohriala:
1
Zodvihnite žehličku, alebo ňou zľahka pohnite.
,
Červené svetlo automatického vypnutia zhasne.
,
Ak teplota žehliacej plochy klesla pod nastavenú
teplotu žehlenia, žlté kontrolné svetlo nastavenia
teploty sa zapne.
2
Ak sa po pohnutí žehličkou, rozsvieti žlté
kontrolné svetlo, počkajte kým zhasne, a až
potom pokračujte v žehlení.
Poznámka: Ak sa po pohnutí žehličkou žlté kontrolné
svetlo nerozsvieti, žehliaca plocha má stále správnu
teplotu a žehlička je pripravená na použitie.
ČisTeNie A údržbA
ČisTeNie
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy
0, zástrčku odpojte zo zásuvky a žehličku
nechajte vychladnúť.
2
Nečistoty a usadeniny na žehliacej ploche
odstráňte pomocou navlhčenej tkaniny a
jemného (kvapalného) čistiaceho prostriedku.
Aby zostala žehliaca plocha hladká, nesmie sa
dostať do styku s tvrdými kovovými predmetmi.
Na čistenie žehliacej platne nikdy nepoužívajte
drôtenky, ocot ani iné chemikálie.
SlovEnSky
230
Образец
Мануал подходит для устройств