Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 231 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 231 из 294
3
Vrchnú časť zariadenia utrite vlhkou tkaninou.
4
Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte
čistou vodou. Po vypláchnutí nádobu úplne
vyprázdnite.
DVOjiTý sYsTém OcHrANY prOTi VOdNémU
KAmeňU
-
Tableta na odstránenie vodného kameňa
zabraňuje upchatiu otvorov na paru. Táto tableta
je stále účinná a netreba ju meniť.
-
Funkcia Calc-Clean odstraňuje zo žehličky
čiastočky usadeného vodného kameňa.
POUžiTie fUNKcie CALc-CLeAN
Funkciu Calc-Clean používajte raz za dva týždne. Ak
je tvrdosť vody v mieste Vášho bydliska veľmi vysoká
(t.j. ak z otvorov v žehliacej ploche počas žehlenia
vypadávaj šupinky vodného kameňa), funkciu Calc-
Clean používajte častejšie.
1
Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
2
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0.
3
Zásobník na vodu naplňte po úroveň MAX.
Do zásobníka nepridávajte ocot ani iný prostriedok
na odstránenie vodného kameňa.
4
Otočný regulátor nastavenia teploty prepnite
do polohy MAX.
5
Zástrčku pripojte do uzemnenej zásuvky el.
siete.
6
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty,
žehličku odpojte zo siete.
SlovEnSky
231
Образец
Мануал подходит для устройств