Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 232 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 232 из 294
7
Žehličku podržte nad umývadlom, stlačte a
podržte tlačidlo Calc-Clean na odstraňovanie
vodného kameňa a jemne potraste žehličkou
dopredu a dozadu.
,
Zo žehliacej platne bude vychádzať para a vriaca
voda. Pritom sa vyplavia nečistoty a zvyšky
vodného kameňa (ak sú).
8
Keď sa spotrebuje všetka voda zo zásobníka,
uvoľnite tlačidlo na odstraňovanie vodného
kameňa Calc-Clean.
9
Ak je v žehličke naďalej veľa nečistôt, postup
odstraňovania vodného kameňa zopakujte.
PO OdsTráNeNí VOdNéHO KAmeňA
1
Žehličku pripojte do siete a nechajte ju zahriať,
aby sa vysušila žehliaca plocha.
2
Žehličku vypnite keď dosiahne nastavenú
teplotu žehlenia.
3
Prejdite žehličkou jemne po kúsku použitej
utierky, aby ste odstránili vodné škvrny, ktoré
sa vytvorili na žehliacej platni.
4
Skôr, ako žehličku odložíte, nechajte ju
vychladnúť.
odKLAdANie
1
Ovládač naparovania nastavte do polohy 0 a
žehličku odpojte zo siete.
2
Vyprázdnite zásobník na vodu.
3
Žehličku nechajte vychladnúť na bezpečnom
mieste.
SlovEnSky
232
Образец
Мануал подходит для устройств