Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 233 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 233 из 294
4
Sieťový kábel omotajte okolo výstupku na jeho
odkladanie a zaistite ho svorkou na prichytenie
kábla.
5
Žehličku skladujte vo vzpriamenej polohe na
suchom a bezpečnom mieste.
ocHrANNý TepLOVzdOrNý KrYT (LeN UrčiTé
mOdeLY)
Žehličku môžete odložiť na ochranný teplovzdorný
kryt ihneď po žehlení. Nie je potrebné, aby sa
žehlička najskôr ochladila.
Ochranný teplovzdorný kryt nepoužívajte počas
žehlenia.
1
Sieťový kábel omotajte okolo výstupku na jeho
odkladanie a zaistite ho svorkou na prichytenie
kábla.
2
Žehličku postavte na ochranný teplovzdorný
kryt.
ŽiVOTNé prOsTredie
-
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte
spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli
recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho
zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné
prostredie.
ZárUKA A serVis
Ak potrebujete informácie alebo máte problém,
navštívte webovú stránku spoločnosti Philips,
www.pHiLips.cOm
, alebo sa obráťte na Stredisko
1
2
SlovEnSky
233
Образец
Мануал подходит для устройств