Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 234 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 234 из 294
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo
Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza,
obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
RieŠeNie prObLémOV
Ak je zariadenie nefunkčné alebo nefunguje správne,
najskôr skontrolujte nasledujúci zoznam problémov.
Ak problém nie je v zozname uvedený, zariadenie
je pravdepodobne poškodené. V tom prípade Vám
odporúčame zaniesť zariadenie predajcovi alebo
do servisného centra autorizovaného spoločnosťou
Philips.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehlička je
pripojená
do siete,
ale žehliaca
plocha je
studená.
Pravdepodobne je
prerušený kontakt.
Skontrolujte sieťový kábel,
zástrčku a sieťovú zásuvku.
Otočný regulátor
teploty je v polohe
MIN.
Koliesko na nastavenie teploty
otočte do požadovanej polohy.
Žehlička
nevytvára
žiadnu paru.
V zásobníku na vodu
nie je dostatok vody.
Naplňte zásobník na vodu
(pozrite “Príprava na použitie”.
časť “Plnenie zásobníka na
vodu”).
Ovládanie
naparovania je
nastavené do polohy
0.
Ovládanie naparovania nastavte
do polohy 1 až 6 (pozrite
si „Použitie zariadenia“, časť
„Žehlenie s naparovaním“).
SlovEnSky
234
Образец
Мануал подходит для устройств