Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 235 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 235 из 294
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehlička nie je
dostatočne zohriata
a/alebo je aktivovaná
funkcia Drip stop.
Nastavte teplotu žehlenia,
pri ktorej môžete použiť
naparovanie (
2
až MAX).
Žehličku postavte do
vzpriamenej polohy, počkajte,
kým kontrolné svetlo nastavenia
teploty nezhasne, a potom
začnite so žehlením.
Žehlička
nevytvára
prídavný
prúd pary.
Funkciu prídavného
prúdu pary ste
používali príliš často
v priebehu veľmi
krátkeho času.
Pokračujte v žehlení v
horizontálnej polohe a predtým,
ako znovu použijete funkciu
prídavného prúdu pary, chvíľu
počkajte.
Nepostačujúca
teplota žehličky.
Nastavte teplotu žehlenia, pri
ktorej sa dá používať funkcia
prídavného prúdu pary (
3
až MAX). Žehličku postavte do
vzpriamenej polohy a počkajte,
kým nezhasne kontrolné svetlo
nastavenia teploty, a potom
použite funkciu prídavného
prúdu pary.
Počas
žehlenia
padajú na
žehlenú
látku kvapky
vody.
Nezatvorili ste
správne kryt
plniaceho otvoru.
Zatlačte kryt, aby sa ozvalo
kliknutie.
Do zásobníka na
vodu ste pridali
nejakú prísadu.
Zásobník opláchnite a do vody
v zásobníku nepridávajte žiadnu
prísadu.
SlovEnSky
235
Образец
Мануал подходит для устройств