Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 236 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 236 из 294
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nastavená teplota
je priveľmi nízka na
použitie žehlenia s
naparovaním.
Nastavte teplotu
2
alebo
vyššiu.
Použili ste funkciu
prídavného prúdu
pary pri nastavení
teploty nižšej ako
3
.
Otočný regulátor teploty
nastavte do polohy medzi
3
a MAX.
Zo žehliacej
platne po
schladení,
alebo
odložení
žehličky
kvapká voda.
Žehličku ste položili
do horizontálnej
polohy pričom v
zásobníku na vodu
zostala voda.
Vyprázdnite zásobník na vodu.
Počas
žehlenia z
otvorov v
žehliacej
ploche
vychádzajú
usadeniny a
nečistoty.
Tvrdosť používanej
vody spôsobuje vznik
usadenín.
Raz alebo niekoľkokrát použite
funkciu Calc-Clean (pozrite si
kapitolu „Čistenie a údržba“,
časť „Použitie funkcie Calc-
Clean“).
Bliká
červené
svetlo
(len určité
modely).
Funkcia
automatického
vypnutia vypla
žehličku (pozrite si
kapitolu „Funkcie“,
časť „Funkcia
automatického
vypnutia“).
Mierne pohnite žehličkou,
aby ste deaktivovali funkciu
automatického vypnutia. Svetlo
automatického vypnutia zhasne.
SlovEnSky
236
Образец
Мануал подходит для устройств