Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 237 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 237 из 294
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehlička
vydáva
bzučivý
zvuk.
Funkcia dávkovania
ionizovanej pary
DeepSteam je
zapnutá.
Ak počas žehlenia bez
naparovania počujete bzučanie,
stlačením tlačidla funkcie
ionizovanej pary DeepSteam
túto funkciu vypnite. Funkcia
ionizovanej pary DeepSteam
nie je účinná pri žehlení bez
naparovania.
Žehlička
prestane
vydávať
bzučivý
zvuk, aj keď
je spustená
funkcia
ionizovanej
pary
DeepSteam.
Zvuk prestal
znieť, pretože ste
žehličku postavili do
vzpriamenej polohy.
Keď začnete opäť žehliť, žehlička
začne znova vydávať bzučivý
zvuk.
SlovEnSky
237
Образец
Мануал подходит для устройств