Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 238 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 238 из 294
238
uVOd
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi
Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/
welcome.
SpLOŠNi Opis (SL. 1)
a
Nastavek za pršenje
B
Pokrovček odprtine za polnjenje
C
Gumb za pršenje
D
Parni regulator
E
Gumb za izpust pare
F
Gumb za ionsko funkcijo DeepSteam (samo
GC4880, GC4875, GC4870)
G
Indikator ionske funkcije DeepSteam (samo
GC4880, GC4875, GC4870)
h
Temperaturni regulator
I
Jantarni indikator temperature (vsi modeli)/rdeči
indikator samodejnega izklopa (samo GC4880,
GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Omrežni kabel
k
Tipska ploščica
l
Likalna plošča
M
Gumb Calc-Clean
Ni prikazano: zaščitna prevleka, odporna proti vročini
(samo GC4880)
Ni prikazano: posodica za polnjenje
POmembNO
Pred uporabo aparata natančno preberite ta
uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
neVArNOsT
-
Likalnika nikoli ne potapljajte v vodo.
SlovEnšČIna
Образец
Мануал подходит для устройств