Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 239 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 239 из 294
opOzOriLO
-
Preden priključite aparat na napajanje, preverite,
ali je omrežna vtičnica ustrezna (16 A, odvisno od
modela).
-
Likalnik lahko doma uporabljate samo, če je
nazivna moč električne napeljave 16 A. Če je
nazivna moč električne napeljave nižja od 16 A, ni
dovoljeno uporabljati tega likalnika.
-
Pred priključitvijo aparata preverite, ali na
omrežnem vtikaču označena napetost ustreza
napetosti lokalnega električnega omrežja.
-
Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni kabel
ali aparat poškodovan, če vam je aparat padel po
tleh ali če pušča.
-
Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le
podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
-
Na električno omrežje priklopljenega aparata
nikoli ne puščajte brez nadzora.
-
Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami
in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje
ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
-
Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
-
Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo
likalno ploščo.
PreVidNO
-
Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
-
Omrežni kabel redno pregledujte zaradi
morebitnih poškodb.
-
Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob
dotiku povzroči opekline.
-
Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko
polnite ali praznite zbiralnik za vodo in tudi, če
SlovEnšČIna
239
Образец
Мануал подходит для устройств