Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 240 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 240 из 294
likanje prekinete in odidete proč le za kratek čas:
nastavite parni regulator na položaj 0, postavite
likalnik pokonci na peto in izvlecite omrežni vtikač
iz omrežne vtičnice.
-
Likalnik postavite in uporabljajte na stabilni, ravni in
vodoravni podlagi.
-
V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa,
škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna,
dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
-
Aparat je namenjen izključno uporabi v
gospodinjstvu.
ELeKTrOmAgNeTNA pOLjA (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede
elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate
pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je
njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene
dokaze varna.
Pred prVO UpOrAbO
1
Z likalne plošče odstranite vse nalepke,
zaščitno folijo ali plastiko.
2
Sperite in osušite posodico za polnjenje.
PriprAVA zA UpOrAbO
POLNjeNje zbirALNiKA zA VOdO
PrimerNi Tip VOde
Zbiralnik za vodo lahko napolnite z običajno vodo
iz pipe.
Namig: Če je voda iz pipe na vašem območju zelo trda,
priporočamo, da dodate enako količino destilirane vode.
Ne uporabljajte samo destilirane vode.
SlovEnšČIna
240
Образец
Мануал подходит для устройств