Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 243 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 243 из 294
Svila, volna in sintetični materiali: likajte notranjo
stran tkanine, da preprečite nastanek svetlečih lis.
Da preprečite nastanek madežev, ne uporabljajte
funkcije pršenja.
Začnite z likanjem artiklov, ki zahtevajo najnižjo
temperaturo likanja, kot so tisti, narejeni iz sintetičnih
vlaken.
4
Nastavite ustrezno nastavitev pare (oglejte
si zgornjo tabelo “Nastavitve temperature in
pare”).
Opomba: Pazite, da bo izbrana nastavitev pare
primerna za nastavljeno temperaturo likanja.
5
Vstavite omrežni vtikač v ozemljeno stensko
vtičnico.
,
Jantarni indikator temperature zasveti.
6
Po izklopu jantarjevega indikatorja temperature
počakajte, preden začnete z likanjem.
,
Indikator temperature med likanjem občasno
zasveti.
upOrAbA ApArATA
Opomba: Med prvo uporabo se lahko iz likalnika
pokadi.To traja le krajši čas.
liKANje brez pAre
1
Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez
pare).
SlovEnšČIna
243
Образец
Мануал подходит для устройств