Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 244 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 244 из 294
2
Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte
si poglavje “Priprava za uporabo”, razdelek
“Izbira temperature in nastavitve pare”).
liKANje s pArO
1
Poskrbite, da je v zbiralniku za vodo voda.
2
Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte
si poglavje “Priprava za uporabo”, razdelek
“Izbira temperature in nastavitve pare”).
3
Nastavite ustrezno nastavitev pare (oglejte si
poglavje “Priprava za uporabo”, razdelek “Izbira
temperature in nastavitve pare”).
Opomba: Likalnik začne proizvajati paro, ko doseže
nastavljeno temperaturo.
liKANje z dOdATNO pArO
1
Če želite likati z več pare, pritisnite in držite
gumb za izpust pare.
liKANje z iONsKO fUNKcijO DeepSTeAm (sAmO
pri dOLOčeNiH mOdeLiH)
Če med likanjem s paro uporabite ionsko funkcijo
DeepSteam, je proizvedena para bolj fina od
navadne. Takšna para prodre globlje v blago, posebej
SlovEnšČIna
244
Образец
Мануал подходит для устройств