Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 247 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 247 из 294
PreprečeVANje KApLjANjA
Likalnik je opremljen s funkcijo preprečevanja
kapljanja: likalnik pri prenizki temperaturi samodejno
zaustavi proizvajanje pare, da prepreči kapljanje iz
likalne plošče. Ko se to zgodi, boste morda zaslišali
zvok.
FUNKcijA sAmOdejNegA izKLOpA (sAmO pri
dOLOčeNiH mOdeLiH)
Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi
likalnik, če se le-ta nekaj časa ne premakne.
,
Rdeči indikator samodejnega izklopa utripa,
kar pomeni, da je funkcija samodejnega izklopa
izklopila likalnik.
Da likalnik ponovno segrejete:
1
Primite likalnik ali ga rahlo premaknite.
,
Rdeči indikator samodejnega izklopa neha svetiti.
,
Če se temperatura likalne plošče spusti pod
nastavljeno temperaturo likanja, zasveti jantarni
indikator temperature.
2
Če jantarni indikator temperature po premiku
likalnika zasveti, z likanjem počakajte, dokler ne
ugasne.
Opomba: Če jantarni indikator temperature po
premiku likalnika ne zasveti, ima likalna plošča še
vedno primerno temperaturo za likanje in likalnik je
pripravljen za uporabo.
SlovEnšČIna
247
Образец
Мануал подходит для устройств