Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 248 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 248 из 294
ČiŠčeNje iN VzdržeVANje
ČiŠčeNje
1
Parni regulator nastavite na položaj 0, izključite
vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se
likalnik ohladi.
2
Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom
obrišite delce in druge usedline z likalne plošče.
Da ohranite likalno ploščo gladko, se izogibajte
stiku s kovinskimi predmeti. Za čiščenje likalne
plošče ne uporabljajte grobih čistilnih gobic, kisa ali
drugih kemikalij.
3
Zgornji del aparata očistite z vlažno krpo.
4
Zbiralnik za vodo redno spirajte s čisto vodo.
Po čiščenju ga vedno izpraznite.
SisTem prOTi VOdNemU KAmNU z dVOjNim
deLOVANjem
-
Tableta za odstranjevanje apnenca preprečuje, da
bi apnenec zamašil odprtine za paro. Tableta je
vedno aktivna in je ni treba zamenjevati.
-
Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna iz
likalnika odstranjuje delce vodnega kamna.
upOrAbA fUNKcije zA OdsTrANjeVANje VOdNegA
KAmNA
To funkcijo uporabite vsaka dva tedna. Če je voda
na vašem območju zelo trda (če med likanjem iz
likalne plošče prihajajo drobci vodnih usedlin), jo
uporabljajte pogosteje.
1
Pazite, da bo aparat izključen iz električnega
omrežja.
2
Nastavite parni regulator na položaj 0.
SlovEnšČIna
248
Образец
Мануал подходит для устройств