Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 249 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 249 из 294
3
Zbiralnik za vodo napolnite do oznake MAX.
V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali
drugih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.
4
Temperaturni regulator nastavite na MAX.
5
Vstavite omrežni vtikač v ozemljeno omrežno
vtičnico.
6
Ko indikator temperature ugasne, likalnik
izključite iz električnega omrežja.
7
Pridržite likalnik nad pomivalnim koritom,
pritisnite in držite gumb za odstranjevanje
vodnega kamna in likalnik nežno stresajte sem
ter tja.
,
Para in vrela voda bosta prišli iz likalne plošče.
Nečistočo in delce (če jih je kaj) bo izpralo.
8
Spustite gumb za čiščenje apnenca takoj, ko
zmanjka vode v rezervoarju za vodo.
9
Če je v likalniku ostalo še veliko nečistoče,
ponovite postopek odstranjevanja vodnega
kamna.
PO pOsTOpKU OdsTrANjeVANjA VOdNegA KAmNA
1
Vtikač vstavite nazaj v omrežno vtičnico, da se
likalnik segreje in se grelna plošča osuši.
2
Izključite likalnik iz električnega omrežja, ko
doseže nastavljeno temperaturo likanja.
3
Likalnik nežno premikajte preko krpe, da
odstranite vse vodne madeže, ki se lahko
naredijo na likalni plošči.
4
Preden likalnik shranite počakajte, da se ohladi.
SlovEnšČIna
249
Образец
Мануал подходит для устройств