Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 294
ВНИмАНИе
-
Включвайте уреда само в заземен мрежов
контакт.
-
Проверявайте редовно за евентуални повреди
на захранващия кабел.
-
Гладещата плоча на ютията може да се
нагорещи много и да причини изгаряне при
докосване.
-
Когато сте свършили с гладенето, когато
почиствате уреда, когато пълните или
изпразвате резервоара за вода, а също и когато
оставяте ютията дори за момент: поставете
регулатора на парата в положение 0, поставете
ютията върху петата й и изключете щепсела от
контакта.
-
Винаги поставяйте и използвайте ютията върху
хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
-
Не сипвайте във водния резервоар парфюм,
оцет, кола, препарати за отстраняване на накип,
помощни препарати за гладене или други
химикали.
-
Този уред е предназначен само за битови цели.
ЕЛеКтРомАГНИтНИ ИЗЛЪчвАНИя (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички
стандарти по отношение на електромагнитните
излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и
съобразно напътствията в Ръководството, уредът
е безопасен за използване според наличните
досега научни факти.
ПРедИ пЪРвАтА УпотРебА
1
Свалете всякакви лепенки, защитно фолио
или пластмаси от гладещата плоча.
Български
25
Образец
Мануал подходит для устройств