Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 251 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 251 из 294
oKOLje
-
Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GArANcijA iN serVis
Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo
spletno stran na naslovu
www.pHiLips.cOm
ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko
najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v
vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega
Philipsovega prodajalca.
odprAVLjANje TežAV
Če aparat ne deluje oziroma ne deluje pravilno,
najprej preverite spodnji seznam. Če v njem ne
zasledite vaše težave, je aparat verjetno okvarjen.
V tem primeru vam svetujemo, da ga odnesete
prodajalcu ali na Philipsov pooblaščeni servis.
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Likalnik je
priključen na
električno
omrežje,
vendar
je likalna
plošča
hladna.
Težava je v
povezavi.
Preverite omrežni kabel, vtikač in
stensko vtičnico.
SlovEnšČIna
251
Образец
Мануал подходит для устройств