Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 253 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 253 из 294
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Vodne
kapljice med
likanjem
kapljajo na
tkanino.
Pokrovčka odprtine
za polnjenje niste
pravilno zaprli.
Pritisnite pokrovček za polnjenje,
da zaslišite klik.
V zbiralnik za vodo
ste dali dodatek.
Sperite zbiralnik za vodo in vanj ne
vlivajte dodatkov.
Nastavljena
temperatura je
prenizka za likanje
s paro.
Temperaturo nastavite na
2
ali
več.
Funkcijo za izpust
pare ste uporabili
pri nastavitvi
temperature, nižji
od
3
.
Nastavite temperaturni regulator
na nastavitev med
3
in MAX.
Ko se
likalnik
ohladi
ali ko ga
pospravite,
skozi likalno
ploščo
kaplja voda.
Likalnik ste postavili
v vodoraven
položaj, v zbiralniku
za vodo pa je še
ostalo nekaj vode.
Izpraznite zbiralnik za vodo.
SlovEnšČIna
253
Образец
Мануал подходит для устройств